Tanıtım

BÖLÜM HAKKINDA

Ülkemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi için yeterli alt yapıya sahip az sayıda bölüm bulunmaktadır. Bu nedenle Yiyecek-İçecek sektöründe kalifiye yetişmiş eleman açığı mevcuttur. Ülkemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri 2003 yılından itibaren açılmaya başlamıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, sektörün gereksinimlerini karşılayacak bir içerikte hazırlanmıştır.

Üniversitemizde programa uygun fiziki alt yapı sağlanmıştır. Programımızda çağdaş teknoloji ve yöntemlerin kullanılması hedeflenmektedir. Mevcut tam donanımlı gastronomi laboratuvarları ve uygulama restoranları sayesinde modern ve en son teknoloji cihazlarla uygulama yapılması sağlanacaktır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı, öğrencilerimizin bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmesini sağlayacak şekilde analitik düşünme ve iletişim becerilerini yükseltecek, yaratıcı ve araştırmacı olmalarını teşvik edecek şekilde hazırlanmıştır.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü fakültenin diğer bölümleri ile iş birliği içerisindedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde temel olan yemek sunumlarının başlı başına bir tasarım bilgi ve becerisi, estetik bakış açısı gerektirmesi sebebi ile fakültemizin diğer tüm bölüm öğrencilerinin aldığı Temel Tasarım, Estetik, Renk Bilgisi vb. derslerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri eğitim sürecinde almaktadır. İç Mimarlık Bölümü ile ortak derslerde buluşarak iç mekân tasarımı hakkında ders alıp, restoran, mutfak vb. mekânların tasarımı ve işlevsel kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olmaktadırlar.

LİSANS PROGRAMLARIMIZIN FARKLARI VE AMAÇLARI

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı?nın amacı, yiyecek ve içecek sektöründe mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilecek şef aşçılar yetiştirmenin yanı sıra, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli ve eğitimli eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda amacımız;

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile öğrencilerin:

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri öğrenme,
  • Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olma ve alanında uygulama yapma,
  • Turizm ve gastronomi alanındaki bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlama, analiz etme, sentezleme, yorumlama ve değerlendirme,
  • Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilme, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme ve uygun davranışları geliştirme,
  • Ulusal ve uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarını, gıda mevzuatını bilme ve uygulama,
  • Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama gibi donanımlara sahip olarak mezun olmasını sağlamaktır. Bu donanımlar programın özünü oluşturmaktadır.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün açılması yiyecek-içecek sektöründeki eğitimli eleman açığını giderecektir. Sektörün ihtiyacını karşılayacak seviyede yeterli altyapıya sahip yeterince yükseköğrenim kurumu olmaması nedeni ile iyi eğitim almış personel ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bu programdan mezun olanların unvanları sadece aşçıbaşı ile sınırlı kalmamakta ve günümüz dünyasındaki değişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni meslek elemanları tanımlamalarına katkı sağlaması beklenmektedir. Özellikle otel, lokanta ve ikram hizmetleri sektörünün birçok branşında değişik unvanlarla birçok eleman çalışabilmektedir. Program mezunlarının otel, lokanta ve ikram hizmetleri sektöründe; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, demi şefi, komi vb. rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilen, yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi, gastronomi uzmanı vb. isimler altında da topluma hizmet sunabilecek elemanlar yetiştirilmesi planlanmaktadır.

STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM ALANLARI

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programından mezun olabilmek için 30 günlük 2 adet staj (1.si 4. yarıyıl sonunda, 2.si 6. Yarıyıl sonunda) ve 8. Yarıyılda 90 günlük bitirme stajı yapılacaktır. Staj sürecinde otel, lokanta ve ikram hizmetleri sektörünün önde gelen işletmeleriyle işbirliği kurulacak ayrıca Başkent Üniversitesi bünyesinde bulunan uygulama oteli ve diğer yiyecek içecek işlenmelerinden de faydalanılacaktır.

KONTENJAN BİLGİLERİ

Bölümümüz 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci alacaktır.

Toplam Kontenjan: 55 kişi

%100 Burslu: 9 kişi

%25 Burslu: 32 kişi

Ücretli: 14  kişi