Duyurular
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 4. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu

Başkent Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,

4. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu,

COVID 19 Dönemi ve Sonrasında Sanat ve Tasarım Eğitimi

sanattasarim2021.baskent.edu.tr

Email: sanattasarim2021@baskent.edu.tr