Duyurular
AHBV Gastronomi Panel ve Festivali

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından “Mutfakta Bilim Var” sloganı ile akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren festivalde Dr. Öğr. Üyesi Tulga Albustanlıoğlu panelist olarak yer alarak katılımcıları bilgilendirmiştir. Öğr. Gör. Esra Zıvalı, Öğr. Gör. Gamze Ege ve Şef Servet Kazım Güney ise uygulama atölyelerine katılarak Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü başarıyla temsil etmiştir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü Öğr. Gör. Dr. Nurten Beyter ve Arş. Gör. Eren Yalçın ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcı olarak yer almıştır.