Duyurular
Başkent Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje

Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Burçak Zerrin Bulun'un sorumluluğunda, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi İlkay Yılmaz ve koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Dr. Yusuf Bozkuş’un yürütecek olduğu KA21/442 nolu "Prebiyotik ilaveli diyabetik ürünün tip-2 diyabetli hastalarda glisemik indeks üzerine etkisinin incelenmesi" başlıklı araştırma projesi Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu ve Başkent Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun 24/12/2021 tarih ve 21/86 sayılı kararı ile uygun görülmüş  ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen bir proje olmuştur.